Dzienniki budowy

Dzienniki budowy są przydatne zarówno dla wykonawców oraz inwestorów, jak i inspektorów budowlanych. Ich głównym celem jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji prac budowlanych, co jest niezbędne w celu zapewnienia przejrzystości i kontroli nad procesem inwestycyjnym. Wpisy w dzienniku budowy mogą umieszczać uczestnicy procesu budowy, geodeci dokonujący pomiarów, a także przedstawiciele organów nadzorujących. Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji spoczywa na kierowniku budowy.

W naszym asortymencie znajdziesz dzienniki budowy w wersji 8-, 16- oraz 32-kartkowej. Wszystkie zgodne są z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. W razie potrzeby możliwe jest kontynuowanie dokumentacji w kilku tomach. Każdy z nich musi być ostemplowany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego lub administracji architektoniczno-budowlanej. Pamiętaj, aby dołączyć do dziennika budowy kopie uprawnień kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego czy też projektanta, który sprawuje nadzór autorski.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.