ADR

Oznaczenia ADR w formie naklejek wykorzystywane są podczas transportu różnych materiałów niebezpiecznych. W naszym asortymencie znajdziesz etykiety dla zróżnicowanych klas zagrożeń, w tym dla substancji trujących, żrących, ulatniających się. Oferujemy również oznaczenia ADR dla cieczy i gazów palnych oraz materiałów o zwiększonym ryzyku samozapłonu. Kupisz u nas naklejki do znakowania materiałów niebezpiecznych na czas transportu, tabliczki z oznakowaniem stref, przydatne w zakładach przemysłowych, a także inne znaki i taśmy ostrzegawcze BHP. Wszystkie produkty zostały wykonane z materiałów odpornych na działanie niekorzystnych czynników.

Kiedy stosuje się oznaczenia ADR?

Oznaczenia ADR to specjalne naklejki, które stosuje się na opakowaniach oraz elementach pojazdów transportowych zawierających materiały niebezpieczne. Są to ciecze, gazy, a także substancje stałe, które ze względu na swoją naturę mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi, zwierząt i środowiska. Oznaczenia ADR na naklejkach zawierają informacje dotyczące rodzaju niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą dany materiał, a także sposobu postępowania z nim w czasie transportu oraz w razie wypadku. Wszystkie dostępne etykiety spełniają europejskie normy dotyczące piktogramów ostrzegawczych.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.