Aby przeprowadzać szybkie i sprawne akcje, strażacy potrzebują niezawodnego sprzętu. Do podstawowych elementów wyposażenia ekip strażackich należą węże pożarnicze. Ich głównym zadaniem jest transport wody, środków pianotwórczych oraz innych substancji gaśniczych na miejsce akcji. W związku z tym, że węże są narażone na działanie wielu czynników zewnętrznych, takich jak wysokie ciśnienie, ścieranie czy kontakt z ogniem, muszą spełniać szereg norm i wymagań technicznych.

Materiały używane do produkcji węży pożarniczych

Węże pożarnicze produkowane są z różnych materiałów, które mają wpływ na ich właściwości użytkowe. Najczęściej stosowanymi materiałami są włókna syntetyczne takie jak poliester czy poliamid, które łączone są z gumą lub innymi polimerami. Węże pożarnicze mogą być również wykonywane z materiałów kompozytowych, które łączą włókna syntetyczne z metalowymi oplotami. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie węża o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odporności na ścieranie, a jednocześnie elastycznego i łatwego w użytkowaniu.

Normy dotyczące węży pożarniczych

Jedną z najważniejszych norm, jaką muszą spełniać węże pożarnicze, jest europejska norma PN EN 14540. Zawiera ona wymagania dotyczące konstrukcji, materiałów, wytrzymałości oraz właściwości użytkowych węży pożarniczych. Norma ta określa m.in. wymagania dotyczące ciśnienia roboczego, ciśnienia próby oraz ciśnienia rozerwania węża. Węże pożarnicze muszą również spełniać wymagania zawarte w normie PN EN 694, która dotyczy węży półsztywnych stosowanych w hydrantach wewnętrznych. W normie tej przedstawiono zarówno parametry techniczne węży, jak i sposoby ich badania.

Właściwości użytkowe węży pożarniczych

Węże pożarnicze muszą charakteryzować się szeregiem właściwości użytkowych, które gwarantują ich niezawodność podczas akcji gaśniczych. Jedną z najważniejszych cech jest odporność na wysokie ciśnienie, które występuje podczas transportu wody czy środków gaśniczych. Węże pożarnicze muszą być również odporne na ścieranie oraz niekorzystne działanie czynników atmosferycznych, takich jak promieniowanie UV czy niskie i wysokie temperatury. Dlatego też materiały używane do ich produkcji powinny charakteryzować się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na działanie czynników zewnętrznych.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.