Bezpieczeństwo przede wszystkim – to podstawowa zasada, którą należy stosować we wszelkich dziedzinach życia. W przypadku ochrony przeciwpożarowej kluczowe są urządzenia, które pozwalają zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się ognia na wczesnym etapie. Wybór odpowiedniej lokalizacji dla gaśnic jest niezwykle istotny, gdyż może uratować życie i mienie.

Lokalizacja gaśnic w obiektach użyteczności publicznej

Obiekty użyteczności publicznej takie jak szkoły, przedszkola, urzędy czy centra handlowe muszą być wyposażone w odpowiednie środki ochrony przeciwpożarowej. Gaśnice ogniochronne powinny być zainstalowane przy wejściach do budynków, na korytarzach oraz w pobliżu miejsc o większym ryzyku wystąpienia pożaru takich jak kotłownie, pomieszczenia techniczne czy miejsca przechowywania materiałów łatwopalnych. Trzeba pamiętać, aby urządzenia były dostosowane do możliwych zagrożeń, np. konieczności gaszenia urządzeń elektrycznych.

Lokalizacja gaśnic w zakładach pracy

W przestrzeniach biurowych, halach produkcyjnych czy magazynowych lokalizacja gaśnic jest niezwykle istotna ze względu na duże zagęszczenie ludzi i sprzętu, a przy tym niejednokrotnie obecność substancji łatwopalnych. Ważne jest, aby gaśnice były odpowiednio gęsto rozmieszczone i dobrze widoczne. W obiektach przemysłowych, gdzie ryzyko wystąpienia pożaru jest znacznie większe niż w innych miejscach, gaśnice ogniochronne muszą być dostępne w każdym momencie. Ich rozmieszczenie powinno być zaplanowane na podstawie aktualnych norm.

Gaśnica w samochodzie

Gaśnica stanowi obowiązkowe wyposażenie większości pojazdów poruszających się po polskich drogach. Za jej brak kierowca może zapłacić mandat w wysokości nawet kilkuset złotych! Właściwie umieszczona umożliwia błyskawiczną reakcję w przypadku pożaru. Gaśnica powinna znajdować się w miejscu, do którego kierowca ma łatwy dostęp, np. pod siedzeniem pasażera. Trzeba pamiętać, aby była dobrze przymocowana – położona luzem może stworzyć zagrożenie w przypadku hamowania czy stłuczki. Istotne jest również regularne kontrolowanie sprawności gaśnicy.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.