W dziedzinie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa istotnym elementem wyposażenia są różnorodne urządzenia, zwane armaturą strażacką. Wśród nich znajdują się produkty i systemy wykorzystywane przez strażaków oraz inne służby ratownicze w celu skutecznego gaszenia pożarów, prowadzenia akcji ratowniczych oraz zabezpieczania terenu.

Hydranty i zawory

Podstawowym elementem infrastruktury przeciwpożarowej są hydranty, które dostarczają wodę do gaszenia pożarów. Wyróżnia się kilka podstawowych typów hydrantów – przede wszystkim hydranty zewnętrzne, uliczne, których zadaniem jest pobieranie wody bezpośrednio ze źródła (np. sieci wodociągowej) w wariantach nadziemnych i podziemnych oraz hydranty wewnętrzne stosowane na terenie zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej czy budynków mieszkalnych. Zawory, takie jak zawory odcinające czy redukcyjne, służą natomiast do kontroli przepływu wody oraz regulacji ciśnienia w instalacjach przeciwpożarowych.

Sprzęt gaśniczy wodny

W działaniach gaśniczych kluczową rolę odgrywają wszelkiego rodzaju urządzenia i akcesoria związane z wykorzystaniem wody jako głównego środka gaśniczego. Podstawowym sprzętem w tej kategorii są prądownice, czyli specjalistyczne urządzenia służące do rozpylania wody pod wysokim ciśnieniem, umożliwiające skierowanie strumienia wodnego na ognisko pożaru. Prądownice dzielą się na ręczne i mechaniczne, a także na przenośne i stałe. Niezwykle istotnym elementem armatury strażackiej są również kurtyny wodne. Te urządzenia umożliwiają wytworzenie osłony ograniczającej rozprzestrzenianie się ognia, ciepła, promieniowania czy szkodliwych gazów.

Węże i złącza

Armatura strażacka obejmuje również wszelkiego rodzaju węże pożarnicze, które umożliwiają doprowadzenie wody do prądownic. Wytwarzane są z wytrzymałych surowców, przystosowanych do pracy w trudnych warunkach. Mogą one być wykonane z różnych materiałów – gumy, tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych czy naturalnych. Zastosowane złącza umożliwiają szybkie i szczelne łączenie węży oraz podłączanie ich do hydrantów czy pomp. W przypadku pożarów na terenach otwartych stosuje się również węże ssawne, które połączone z pompą umożliwiają pobieranie wody z otwartych zbiorników, takich jak rzeki czy jeziora.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.